Make your own free website on Tripod.com

Programa calendaristic\ a cursului

CALCULUL {I CONSTRUC}IA AUTOVEHICULELOR RUTIERE

an IV AR

(semestrul II, an universitar 2004-2005)

 

S\pt\mâna

Subiectul

Nr. ore

1

Calculul diferen]ialului;

Puntea spate.

4

2,3

Puntea fa]\:

Rol func]ional; cerin]e; clasificare.

Construc]ia pun]ii fa]\ (punte fa]\ rigid\, punte fa]\ articulat\).

Mecanisme pentru transmiterea cuplului motor.

Calculul pun]ii fa]\: Calculul grinzii;

Calculul pun]ii fa]\:

Calculul fuzetei;

Calculul pivotului.

6,5

3

Mecanismul de direc]ie:

No]iuni privind virajul autovehiculelor

2

4

Stabilizarea ro]ilor de direc]ie;

Oscila]ia ro]ilor de direc]ie;

Clasificarea mecanismelor de direc]ie;

3,5

5

Construc]ia mecanismelor de ac]ionare a direc]iei;

Calculul mecanismului de ac]ionare a direc]iei;

4

6

Construc]ia transmisiei direc]iei;

Calculul transmisiei direc]iei;

4

7

Servomecanisme de direc]ie.

4

8, 9

Sistemul de frânare:

Rol func]ional, cerin]e, clasificare.

Construc]ia [i calculul frânelor cu tambur [i sabo]i interiori

8

10

Construc]ia [i calculul frânelor cu tambur [i sabo]i interiori

1

10

Construc]ia [i calculul frânelor cu disc.

3

11

Construc]ia [i calculul fnei cu band\ [i tambur.

Construc]ia [i calculul mecanismului de ac]ionare al frânelor.

4

12

Dispozitive pentru cre[terea eficien]ei frân\rii.

Sisteme de frânare ABS.

Dispozitive de `ncetinire.

4

13

Suspensia autovehiculului

Rol, cerin]e, clasificare.

Construc]ia [i calculul elementelor elastice ale suspensiei.

4

14

Construc]ia [i calculul amortizorului.

Suspensii active.

4

 

Titular disciplin\,

conf. dr. ing. Ro[ca Radu


Inapoi la pagina principala